HACCP.

De Mobiele Poffer is HACCP gecertificeerd. Dit betekent dat wij werken volgens de voor de Horeca vastgestelde HACCP richtlijnen. HACCP is bedoeld voor alle bedrijven die zich bezig houden met productie, verwerking of distributie van levensmiddelen.

HACCP is een certificeringmethode om voedselveiligheid te waarborgen. Hiervoor zijn speciale richtlijnen opgesteld. Vanuit de overheid wordt streng gecontroleerd op het naleven van deze certificering.